Φαρμακευτικές Λύσεις | Ροδόχρους Ακμή

Robaz

Δραστική Ουσία Metronidazole 0,75% w/w σε γέλη
Φαρμακευτική Κατηγορία Χημειοθεραπευτικό για τοπική χρήση
Χρήση Θεραπεία σοβαρών καταστάσεων ροδόχρου ακμής.
Μορφές/Συσκευασίες Σωληνάριο των 30 g ή 50 g γέλης.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Robaz Cream Gel

Περιοχή Επιστημόνων Υγείας

Παρακαλώ συνδεθείτε για να δείτε το περιεχόμενο που αφορά τους επιστήμονες υγείας.

Συνδεθείτε ως επιστήμονας υγείας

Είσοδος