Φαρμακευτικές Λύσεις | Έκτακτη Αντισύλληψη

Postinor

Δραστική Ουσία Λεβονοργεστρέλη
Φαρμακευτική Κατηγορία Έκτακτη αντισύλληψη
Χρήση Χρησιμοποιείται εντός 72 ωρών (3 ημερών) από τη σεξουαλική επαφή που πραγματοποιήθηκε χωρίς προστασία ή σε περίπτωση αποτυχίας της συνήθους μεθόδου αντισύλληψης.
Μορφές/Συσκευασίες Το POSTINOR® 1500 κυκλοφορεί σε συσκευασία blister του ενός δισκίου. Το δισκίο περιέχει 1500 μικρογραμμάρια λεβονοργεστρέλης
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Postinor 1500mg

Περιοχή Επιστημόνων Υγείας

Παρακαλώ συνδεθείτε για να δείτε το περιεχόμενο που αφορά τους επιστήμονες υγείας.

Συνδεθείτε ως επιστήμονας υγείας

Είσοδος