Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαβήτης

Humalog Mix 25 (Μίγματα Αναλόγων Ινσουλίνης)

Δραστική Ουσία Ινσουλίνη lispro
Φαρμακευτική Κατηγορία Έτοιμο μείγμα αναλόγου ινσουλίνης που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
Χρήση Η Humalog Mix25 ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στους οποίους απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης για τη διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης
Μορφές/Συσκευασίες Humalog Mix25 INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 CARTRx3ML
Humalog Mix25 KwikPen INJ.SUSP. 100 U/ml BTx5 PF.PENx3ML

 

Φύλλα Οδηγιών Χρήσης
HUMALOG KWIKPEN INJ.SOL MIX25 HUMALOG MIX25 CART

Περιοχή Επιστημόνων Υγείας

Παρακαλώ συνδεθείτε για να δείτε το περιεχόμενο που αφορά τους επιστήμονες υγείας.

Συνδεθείτε ως επιστήμονας υγείας

Είσοδος

Διαβήτης

Τμήμα Υποστήριξης

210 81.99.441

Προσωπικές λύσεις για κάθε μέρα

Ωράριο
9
-
9